Serdecznie witamy na stronach Oddziału

Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Celem stowarzyszenia jest:


  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią,
    dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce,
    jak i zagranicą;
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii;
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań;
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia;
  • współdziałanie w kształtowaniu i doskonaleniu lekarzy

Uprzejmie prosimy Członków Oddziału Dolnośląskiego PTG-E o opłacenie
aktualnej (za 2011 rok) oraz zaległych składek członkowskich
(100zl/rok). Informacje o zaległych składkach u Skarbnika Oddziału -
dr med. Radosław Kempiński rkempin179@gmail.com